Clicky

A lét én vagyok

Próbáltam megérteni az életet, a világ működését, a létezés értelmét. Próbáltam felfogni a felfoghatatlant. Próbáltam látni a láthatatlant. Épp a csend hangját kerestem, amikor megtaláltam a választ a kérdésemre. Egyféleképpen érthetem csak meg a létezést. Ha elfogadom, hogy az Élet, a Lét olyan hatalmas, olyan végtelen térben és időben, hogy nem fogom tudni felfogni bármennyire is szeretném. A világunk nem érthető meg emberi elmével. Nem látható emberi szemmel. Viszont a csend hallható és érezhető. Rájöttem, hogy a csend a kulcs. A csend a kapu. Csend lehet körülöttem és lehet bennem is. Mikor ez az állapot létrejön, az elme megnyugszik és a szív a végtelenbe tágul. Akkor, ott megértettem, megéltem a megérthetetlent. Megtapasztaltam a felfoghatatlant. Most már tudom, hogy a létezést nem megfejteni kell. A teljességet nem kutatni kell. A Lét bennem van. Én vagyok.

Brigi

Szabadság

Egy átlagos napon mennyi felesleges terhet pakolsz magadra, mennyire ragaszkodsz olyan dolgokhoz, ami nem szolgálja a javadat?

Egy|üttlét és Egy|edüllét

Vizsgáld meg a látszólag ellentétes jelentésű fogalmakat. Mind a kettő ugyanúgy indul, ugyanabból indul ki: az EGY-ből, vagyis Önmagadból.

Harc önmagaddal

Nézz magadba és tedd fel a kérdést, hogy valóban fontos csatáznod önmagaddal vagy mások háborúját próbálod megvívni.